Sundan

Para Gamitin Ang Keyboard Para Maglaro ng Mga App?

Sundin ang mag hakbang na ibinigay sa ibaba para maglaro ng mga app gamit ang keyboard sa BlueStacks 2: 

1. Mag-launch ng anumang app. (hal: Clash of Clans)  

2. I-click ang 'Game controller' (gaya ng ipinapakita sa ibaba) para i- enable ang key mapping tool. 

3. I-e-enable ang key mapping tool. Mag-click sa 'Pencil icon' para italaga ang mga key sa app gaya ng ipinapakita sa ibaba: 

4. Magiging available ang iba't ibang opsyon sa key mapping tool para magtalaga ng mga function na nasa app. 

Tandaan: Gagana lang ang mga opsyong ito kung sinusuportahan ito sa loob ng app. 

Halimbawa: 

1) Mag-tap : Para mag-tap sa anumang punto sa app. 

I-drag ang icon na 'I-tap' patungo sa lugar kung saan mo gustong magtalaga ng key at banggitin ang pangalan ng aksyon na ipapakita sa screen. 

I-click ang kumpirmahin at i-save ang Key mapping. 

2) Mag-swipe : 

Magtalaga ng mga key para i-map ang function ng pag-swipe sa app

Matapos italaga ang key, banggitin ang pangalan ng aksyon sa espasyong ibinibigay na makikita sa guidance screen kapag na-launch mo ang app. 

3) Mag-tilt: Para i-tilt ang screen pakaliwa/pakanan, maaaring italaga ang key 

I-click ang icon na nakamarka sa ibaba para i-map ang 'Tilt' function sa app.

Magpasok ng key para italaga ang tilt function. Maaari mo ring dagdagan/bawasan ang sensitivity ng tilt function.

4) Mag-zoom: Mag-zoom in/Mag-zoom out sa app screen. 

Magtalaga ng mga key para i-map ang zoom in feature sa app, tulad ng pagtalaga namin sa 'Up Arrow' key para sa zoom out feature. 

Kung hindi mo pa rin ma-map ang key para sa iyong app, mangyaring gumawa ng ticket sa zendesk na may paksang "Key mapping required for <app name>". Pakibanggit din ang link ng app sa nilalaman ng ticket at aayusin ng aming support team ang iyong isyu. 

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
108 sa 181 ang nagsabing nakakatulong ito
Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento