Jak korzystać z menu Sterowania grą w BlueStacks 5?

Co mogę zrobić z menu Sterowanie grą?

Możesz uzyskać dostęp do przydatnych narzędzi związanych ze sterowaniem w grze za pomocą menu Sterowanie grą w BlueStacks 5. Możesz wygodnie zarządzać swoimi kontrolkami za pomocą jednego kliknięcia i wykonywać następujące funkcje:

 • Włącz/wyłącz sterowanie grą
 • Zarządzaj kontrolkami na ekranie
 • Wybierz swoje schematy sterowania
 • Twórz lub edytuj klawisze sterujące
 • Importuj schematy kontroli z BlueStacks 4

UWAGA: Możesz kliknąć ikonę „klawiatury” lub „gamepad” obok opcji „Sterowanie”, aby przełączyć się na sterowanie klawiaturą/myszą lub gamepadem na ekranie.

Aby uzyskać dostęp do menu Sterowanie grą, uruchom dowolną grę, a następnie kliknij ikonę Sterowanie grą na bocznym pasku narzędzi.

 

Screenshot_3.png

Spowoduje to otwarcie menu sterowania grą, jak pokazano poniżej.

Screenshot_4.png

Poznawanie menu sterowania grą

 • Sterowanie grą: umożliwia włączanie i wyłączanie sterowania grą. Wyłączenie elementów sterujących spowoduje wyłączenie wszystkich przypisanych klawiszy i mapowania klawiszy dla tej gry. Spowoduje to również wyłączenie innych opcji menu Sterowanie grą.
 • Elementy sterujące na ekranie: umożliwia włączanie i wyłączanie elementów sterujących na ekranie klawiatury. Korzystając z tej opcji, możesz wyświetlić lub ukryć elementy sterujące na ekranie. Przeczytaj więcej na ten temat w tym artykule.
 • Przezroczystość: pasek suwaka pozwala określić przezroczystość kluczowych elementów sterujących na ekranie. Przesuń pasek w lewo, aby zmniejszyć krycie nakładek klawiszy. Przesuń go w prawo, aby zwiększyć ich widoczność.
 • Sterowanie: Możesz kliknąć ikonę „klawiatury” lub „gamepad” obok tej opcji, aby wyświetlić na ekranie elementy sterujące klawiatury/myszy lub pada do gry. Ikona „gamepad” jest dostępna tylko wtedy, gdy gra, w którą grasz, obsługuje gamepady.
  Schemat: ta opcja pozwala wybierać między różnymi schematami sterowania graniem w gry w BlueStacks 5.
 • Czułość myszy: tutaj możesz zmienić czułość myszy dla kursora. Wartość X kontroluje prędkość kursora wzdłuż osi X dla ruchu poziomego, a wartość Y kontroluje prędkość wzdłuż osi Y dla ruchu pionowego. Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych grach, takich jak Free Fire.
 • Edytor kontrolek: Ten przycisk daje dostęp do edytora kontrolek, w którym możesz tworzyć nowe kontrolki klawiszy lub edytować już istniejące. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, proszę przeczytaj ten artykuł.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach dostępnych w BlueStacks 5, zapoznaj się z dziennikiem zmian.


Dziękujemy za wybranie BlueStacks 5. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego sprawi Ci przyjemność. Miłego grania!

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2701 z 6225
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.