วิธีสร้าง Keyboard Control สำหรับ BlueStacks 4

จุดประสงค์

บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง Keyboard Control แบบใหม่บน BlueStacks 4

ประโยชน์

เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมและสะดวก

ผู้ใช้

ผู้ใช้งาน BlueStacks 4

เวอร์ชันของ BlueStacks

BlueStacks 4 ทุกเวอร์ชัน

พื้นที่ให้บริการ

ทุกพื้นที่

บทความ: วิธีสร้าง Key-Mapping

คุณสามารถสร้าง key mapping ได้ที่เมนู Advanced Game Controls ตามขั้นตอนด้านล่าง :-

1) เปิดหน้าต่าง Advanced Game Controls

ในการจะสร้าง key mapping นั้นให้เริ่มเปิดเมนู Advanced Game Controls โดยคลิกที่ไอคอน mceclip0.png ที่มุมล่างขวาของ App Player.

โปรดทราบ: หาก key-mappings มีอยู่แล้ว, ให้ไปที่เมนู Advanced Settings ที่หน้าต่าง Game Controls

2) สร้าง key mappings

ใช้หน้าต่าง Advanced Game Controls ซึ่งปรากฏทางด้านขวาเพื่อเพิ่มการควบคุมที่ต้องการ

 tap.PNG

 

สามารถเชื่อมระบบควบคุมต่างๆ เข้ากับเกมได้ตามต้องการ กรุณากดที่ระบบควบคุมด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดวิธีการเพิ่มเข้าสู่ key mapping :- 

3) บันทึกระบบควบคุม

 กดปุ่ม Save ที่หน้าต่าง "Advanced Game Controls" เพื่อบันทึก key mapping ที่สร้างขึ้น. 

กดปุ่ม Clear เพื่อลบ key mapping ทั้งหมด.

กดปุ่ม Revert เพื่อย้อนกลับไปใช้งาน key mapping ค่าเริ่มต้นที่สร้างโดย BlueStacks (ถ้ามี)

 

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับ key-mapping

Tap

คุณสามารถเชื่อมกับจุดต่างๆที่ต้องการได้โดยการคลิกซ้ายค้างแล้วลาก tap.PNG ไปยังพื้นที่ ที่ต้องการ

drap_tap.PNG

เมื่อทำการวาง Tap แล้วไอคอน  , จะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถกดปุ่มใดๆบนคีบอร์ดเพื่อกำหนดค่า. คลิกขวาที่ไอคอนแล้วเลือก Tap settings เพื่อเปิดหน้าต่าง เพื่อตั้งชื่อ Tap นั้นๆได้

ตัวอย่างการเชื่อม Tap ใน Mobile Legends

tap2.PNG

หากต้องการใส่ข้อความใน Tap, กดคลิกขวาที่ Tap เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาอีกครั้งเพื่อเปิดหน้าต่าง Tap Control จะมีกรอบรายละเอียดที่สามารถใส่ข้อความและตั้งค่าต่างๆได้ 

mceclip1.png

ตัวอย่างการตั้งค่าหมวด “Attacks”, โดยเชื่อมปุ่ม "A".

Field

Description

X

X ระบุอัตโนมัติตามตำแหน่ Tap

Y

Y ระบุอัตโนมัติตามตำแหน่ Tap

Key

ปุ่มคีย์บอร์ดที่กำหนดใน Tap Control

Guidance Category

ระบุหมวดหมู่การควบคุม

 

D-Pad 

สามารถเชื่อม D-pad dpad.PNGโดยลาก D-Pad จากด้านขวามาที่หน้าจอเกม.

dpad.jpg

ปุ่มพื้นฐานถูกกำหนดอยู่ที่ W,S,A,D. ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นปุ่ม ขึ้น, ลง, ซ้ายและขวาได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดขนาด D-pad เพื่อให้เท่ากับขนาดของหน้าจอเกมอีกด้วย.

คลิกขวาเพื่อเปิดหน้าจอควบคุม D-Pad เพื่อรัการควบคุมต่างๆ ในตัวอย่างด้านล่างคือการปรับเปลี่ยนจาก WASD มาเป็นปุ่มทิศทาง

mceclip3.png

Field

Description

X

X ระบุอัตโนมัติในตำแหน่งที่ D-Pad

Y

Y ระบุอัตโนมัติในตำแหน่งที่ D-Pad

Radius

รัศมีของ D-Pad

Up

ปุ่มควบคุมสำหรับทิศขึ้น

Down

ปุ่มควบคุมสำหรับทิศลง

Left

ปุ่มควบคุมสำหรับทิศซ้าย

Right

ปุ่มควบคุมสำหรับทิศขวา

Speed modifier 1

ปุ่มสำหรับควบคุมความเร็ว. ในบางกรณีตัวละครอาจเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงตามขนาดของ D-pad, ค่าพื้นฐานคือ 1

Radius 1

กำหนดรัศมีของ Dpad สำหรับ Speed Modifier 1

Speed modifier 2

คุณสมบัติเหมือน Speed modifier 1.

Radius 2

กำหนดรัศมีของ Dpad สำหรับ Speed Modifier 2

Speed

ค่าพื้นฐาน 200 ควบคุมความเร็วของ Dpad จากศูนย์กลางไปยังขอบ สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ

Activation time

ค่าพื้นฐาน 0. กำหนดความไวต่อการตอบสนองของ D-Pad

Activation speed

ค่าพื้นฐาน 0. 

MOBA Control Mode

กรุณาดูที่ลิงค์ MOBA mode on BlueStacks 4

 

Zoom

กำหนดการซูมได้โดยลาก Zoom mceclip1.png มาวางในเกม

mceclip0.png

หน้าต่างตั้งค่าจะปรากฏขึ้น สามารถกำหนดค่า “Zoom in” และ “Zoom out”

mceclip1.png

การ Zoom ใน boom beach

 zoom_pan.PNG

Field

Description

X

X ตำแหน่งของ Zoom

Y

Y ตำแหน่งของ Zoom

Zoom in

ปุ่มที่กำหนดเพื่อซูมเข้า

Zoom out

ปุ่มกำหนดเพื่อซูมออก

Override

กลับไปใช้ปุ่มพื้นฐาน ‘Ctrl’ + ’-’ และ ‘Ctlr’ + ‘=’

Guidance Category

ชื่อที่ปรากฏบนหน้าต่างเกม

Radius

รัศมีของเกมที่ระบบซูมจะควบคุมถึง

Modifier Key

กำหนดปุ่มที่ต้องกดค้างคู่กับปุ่มควบคุมการซูมเช่น กำหนดให้กดปุ่ม Alt ค้างคู่กับป่ม+ เพื่อซูมเข้า

Speed

กำหนดความเร็วในการซูม


ปุ่มพื้นฐาน

โปรดทราบ: ปุ่มพื้นฐานสำหรับการซูมออก ‘Ctrl’ + ‘-’ และ ‘Ctrl’ + ‘=’ สำหรับซูมเข้า. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปุ่มอื่นให้กำหนด Override เป็น False

Swipe

เปิดใช้ Swipe โดยลากswipeicon.PNG มาวางบนหน้าจอเกม และสามารถใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนตำแหน่งได้

swipe.PNG

mceclip1.png

Field

Description

X

X ตำแหน่งของ Swipe

Y

Y ตำแหน่งของ Swipe

Swipe and hold

ตั้งค่ากำหนดเพื่อตัวละครจะไม่กลับไปตำแหน่งเดิมหลังจาก Swipe ตั้งค่าเป็น true/false

Swipe Up

ปุ่มเพื่อ Swipe ขึ้น

Swipe Down

ปุ่มเพื่อ Swipe ลง

Swipe Left

ปุ่มเพื่อ Swipe ซ้าย

Swipe Right

ปุ่มเพื่อ Swipe ขวา

Guidance Category

กำหนดค่าที่จะปรากฏบนหน้าจอเกม

 

 Tilt

กำหนดการเอียงโดยลาก Tilt tilticon.PNG มายังหน้าจอเกม.

tiltscreen.PNG

สามารถกำหนดปุ่มเพื่อควบคุมการเอียงได้เอง โดยปุ่มพื้นฐานคือ ขึ้น ลง ซ้านและขวา

 mceclip2.png

Field

Description

Up

ปุ่มควบคุมการเอียงไปข้างหน้า

Down

ปุ่มควบคุมการเอียงถอยหลัง

Left

ปุ่มควบคุมการเอียงไปทางซ้าย

Right

ปุ่มควบคุมการเอียงไปทางขวา

Guidance Category

ค่าที่ปรากฏบนจอ

Maximum Tilt Angle

กำหนดมุมสูงสุดของการเอียง หน่วยเป็นองศา

Speed

กำนหดความเร็วในการเอียง

Auto Reset

ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวละครกลับจุดเดิมหลังเอยงเสร็จแล้ว ค่าเป็น  true/false

 

Repeated Tap

สำหรับการควบคุมที่ต้องการการกดค้าง คุณสามารถกดซ้ำหรือจะใช้ระบบ Repeated Tap เพื่อทำการแทนก็ได้

repeated.jpg

คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งที่จะให้กดปุ่มได้และยังกำหนดเวลาช่องว่างระหว่างการกดแต่ละครั้งได้ด้วย

 

Field Description
X X ตำแหน่งของปุ่ม Repeated Tap
Y Y ตำแหน่งของปุ่ม Repeated Tap
Key ปุ่มที่กำหนดให้ใช้ทำการ Repeated Tap
Count จำนวนครั้งที่ต้องการให้เป็นการกด
Delay ช่องว่างเวลาระหว่างการกดแต่ละครั้ง

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเลือกใช้ BlueStacks เพื่อเล่นเกมของคุณ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นเกมครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ support at bluestacks dot com. ขอขอบพระคุณ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
422 จาก 1423 เห็นว่ามีประโยชน์
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.