Làm thế nào để đăng ký thành viên premium của BlueStacks 3?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Vui lòng theo hướng dẫn sau đây để mua gói cao cấp từ BlueStacks 3

1. Chọn nút "My Account" (nằm ở thanh công cụ bên trên)

premium21.png

2. Chọn nút "Upgrade to Premium"

premium22.png

3. Bạn sẽ được tham khảo các mức phí và ưu đãi theo hàng tháng, hàng năm của 'BlueStacks

Premium'. Chọn nút 'BUY NOW' để mua

price.png

4. Cung cấp các thông tin của thẻ credit/debit và chọn 'Pay US $##' như bên dưới

premium24.png

Vui lòng email đến support@bluestacks.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Bài viết này có hữu ích không?
88 trên 133 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.