Làm sao tôi có thể tùy chỉnh độ phân giải và DPI của BlueStacks 3

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Bạn có thể tùy chỉnh độ phân giải và DPI băng cách chọn "Resolution" tại menu cài đặt / setting menu, để tăng cường trải nghiệm game trên BlueStacks. Vui lòng chọn "Khởi động lại Engine" để các thay đổi được áp dụng

dpi1.png

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi tại support@bluestacks.com

Bài viết này có hữu ích không?
375 trên 555 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.

We’d love to hear from you! Please take a moment to share your thoughts on the BlueStacks Help Center via this survey.