Làm thế nào để quản lý việc đóng phí BlueStacks Premium trên BlueStacks 3

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây 3. Bạn có thể quản lý việc đóng phí thông qua một trong những cách sau:

  • Trên web: Cách kiểm tra việc đóng phí trên giao diện web (ví dụ Google login page). Theo đường link này để kiểm tra việc đóng phí tháng / năm dễ dàng trên browser
  • BlueStacks App Player: Làm theo những bước sau đây để kiểm trả việc đóng phí thông qua BlueStacks App Player

Làm sao để downgrade / hủy trả phí premium hàng tháng

1. Chọn nút "My Account" ở thanh công cụ bên trên như hình dưới.

my_account.png

2. Bạn sẽ được chuyển đến giao diện "Account", bây giờ hãy nhấn vào nút "Subscription".

premium32.png

3. Chọn nút "Downgrade" để hủy trả phí hàng tháng và chuyển tài khoản của bạn về bình thường.

premium33.png

4. Bạn sẽ nhận được thông báo, nhấp vào "Downgrade" để xác nhận hủy đăng ký của bạn. Đăng ký subscription sẽ bị hủy và một khoản tiền theo tỷ lệ sẽ được hoàn lại cho bạn.

premium34.png

Cách cập nhật thông tin Card trên BlueStacks.

1. Chọn nút "My Account" ở thanh công cụ bên trên như hình dưới

my_account.png

2. Bạn sẽ được chuyển đến giao diện "Account", bây giờ hãy nhấn vào nút "Subscription".

premium32.png

3. Chọn nút "Edit/Update Card"

premium37.png

4. Nhập chi tiết thẻ mới và chọn "Update". Điều này sẽ cập nhật các chi tiết thẻ mới và cùng sẽ được sử dụng để làm mới đăng ký của bạn.

img8.pngpremium37.png

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi tại support@bluestacks.com

Bài viết này có hữu ích không?
66 trên 113 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.