Giới thiệu tính năng "Multi instance" của BlueStacks 3

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

BlueStacks 3 giờ đây cho phép bạn tạo nhiều phiên bản để bạn có thể chơi nhiều ứng dụng / trò chơi đồng thời trên máy tính của mình hoặc chơi nhiều thể loại của cùng một trò chơi bằng các tài khoản giống nhau hoặc khác nhau trong từng trường hợp. Bạn có thể tạo một cá thể khác bằng cách nhấp vào nút "multiple instances" trong biểu tượng "MY APPS" như hình dưới đây.

1.png

1) New Instances: Bạn có thể tạo 1 cửa sổ khác của BlueStacks để chơi với 1 tài khoản khác

2.png

Cửa sổ mới sẽ bắt đầu, Bạn sẽ cần thiết lập đăng nhập, và chỉnh sửa cho lần đầu tiên.

2) Clone Instance: Một lựa chọn nữa là tạo ra một bản sao của bản gốc BlueStacks.

3.png

Clone instance sẽ là bản sao của BlueStacks (gốc) của bạn và sẽ chứa tất cả các ứng dụng bạn đã cài đặt.

Bài viết này có hữu ích không?
399 trên 538 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.

We’d love to hear from you! Please take a moment to share your thoughts on the BlueStacks Help Center via this survey.