Làm thế nào để khởi động lại BlueStacks 3.

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khởi động lại BlueStacks 3.

1. Chọn 'Drop down' icon ở top bar.

88.png

2. Chọn "Restart the engine".

66.png

3. Chọn "Yes" để xác nhận.

 

88.png

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@bluestacks.com .

Bài viết này có hữu ích không?
27 trên 78 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.