Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ của BlueStacks 3?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

1. Tại  "MY APPS" nhấn vào 'System App' icon và chọn 'Settings' icon như hình bên dưới:

2. chọn 'Change Language' để thay đổi ngôn ngữ của app player.

3. Kiếm ngôn ngữ bạn mong muốn thay đổi ,e.g., Vietnamese

4. Ngôn ngữ bạn chọn sẽ trở thành ngôn ngữ mặc định

Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại bluestacks dot com.

Bài viết này có hữu ích không?
17 trên 77 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.

We’d love to hear from you! Please take a moment to share your thoughts on the BlueStacks Help Center via this survey.