Làm thế nào để cài đặt app trong BlueStacks 3?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Có rất nhiều cách để cài đặt app vào BlueStacks 3

1) Play Store

Tại màn hình “My APP” , Chọn System app và chọn Play Store icon.

image45.png

Nhập tên app bạn muốn tải10.png

Chọn "INSTALL" để tải và gài đặt.

image14.png

 

2) Search Bar

Nếu bạn muốn down 1 app nào đó, tại ô Search điền tên app và nhấn enter. Bạn sẽ thấy các icon liên quan , chọn app bạn muốn tải và tải

11.png

 

3) App Center

Tại App Center của BlueStack3 bạn có thể xem danh sách các app do ban quản trị BlueStacks chọn lọc và giới thiệu, và xem bảng xếp hạng các app hot đang nổi

Cài đặt đơn giản bằng cách nhấn vào icon download.

12.png

 

There are a few apps that are extremely useful but not available in all countries or the app you want might not even be found in the Google Play Store. You can install such apps by installing their apks manually. Here are three methods to do so:-

Có những app hữu ích nhưng lại không khả dụng ở quốc gia của bạn dẫn đến việc bạn không tìm thấy trong Google Play. Dưới đây là 3 cách thủ công giúp bạn gài đặt app bằng file Apk :

4) Drag and drop

Kéo file .apk bạn muốn cài đặt và thả vào màn hình App Player. BlueStacks sẽ tự động gài đặt file .apk này

5) “Install Apk” option.

Chọn "Install Apk" tại góc phải bên dưới màn hình ở tab "My Apps" để kiếm file .apk tại máy của bạn. Chọn file và nhấn cài đặt.

6) “Choose Apk” option.

Chọn "Choose Apk" tại màn hình "My Apps" để kiếm file .apk trong máy bạn. Chọn file và nhấn open để bắt đầu cài đặt.

mceclip0__1_.png

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@bluestacks.com

Bài viết này có hữu ích không?
309 trên 426 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.