Làm cách nào để đưa files từ máy tính vào BlueStacks 3?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Bạn có thể đưa các files (Hình, phim, v..v..) từ máy tính vào BlueStacks App Player. Những files này có thể được gửi dưới dạng media thông qua các ứng dụng khác nhau.

Vui lòng theo các hướng dẫn bên dưới để import / tải files từ máy của bạn vào Bluestacks

  1. Vào phần home của BlueStacks vả chọn "System app".

pic6.png

  1. Chọn "Settings / Cài đặt"

PIC2.png

  1. Chọn "import windows files / tải file từ máy"

PIC3.png

  1. Bạn sẽ thấy 1 pop up "Import Windows files to Android / tải file windows vào androis". Chọn "Proceed/ Tiếp tục".

pic4.png

  1. Chọn file bạn mong muốn đưa vào.

pic5.png

  1. Các tệp này sẽ được đưa vào BlueStacks, trong Thư viện ứng dụng và bạn có thể trực tiếp tải nó lên.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi tại support@bluestacks.com

 

Bài viết này có hữu ích không?
753 trên 1537 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.