Làm thế nào để chỉnh âm thanh trên BlueStacks 3?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc không có âm thanh hoặc âm thanh quá nhỏ ở BlueStacks 3.

1. a) Chọn 'Drop down' icon ở top bar.

88__1_.png

b)Chọn 'Volume Control' và tăng tiếng bằng cách nhấn '+' , khi đạt âm lượng tối đa icon sẽ hiện màu xám như hình dưới.

11.png

2. a) Go to Windows task-bar, right-click on volume icon Vào giao diện chỉnh sửa volume của Windows, nhấn chuột phải và chọn 'Open Volume Mixer'.

33.png

b) Đảm bảo rằng Speaker icon của "Bluestacks Service" không bị tắt, bạn cũng có thể tăng âm lượng lên "BlueStacks Service" lên tại đây.

22.png

3 a) Tại màn hình home, chọn 'System App' icon,

8.png
b) Chọn 'Settings'.

2.png

c) Chọn "Sound".

55.png

d) Để kiểm tra thiết lập âm thanh, chọn 'Volumes'.

66.png

e) Giờ hãy kiểm tra âm lượng

77.png

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên hệ với chúng tôi tại support@bluestacks.com .

Bài viết này có hữu ích không?
85 trên 375 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.