Làm thế nào để sao lưu (backup) các file apk vào máy tính?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Làm theo các bước bên dưới để sao lưu apks vào máy của bạn:

1. Cài đặt ứng dụng  ES File explorer từ play store

2. Chạy ứng dụng ES File Explorer

3. Màn hình home của app sẽ hiện ra. Chọn app icon như hình dưới.

mceclip0.png

4. Từ danh sách các ứng dụng đã cài đặt, chọn ứng dụng mà bạn muốn sao lưu

mceclip2.png

5. Chọn "Backup" (sao lưu) ở thanh công cụ bên dưới

mceclip3.png

6. Sau khi chọn backup (sao lưu), một đường dẫn sẽ hiển thị, đây là nơi apk được sao chép. Theo đường dẫn trên ứng dụng (Follow that path on the app.)

mceclip5.png

7. Nhấn vào nút back của BlueStacks (hiển thị tại góc trái bên dưới). Bạn sẽ trở lại màn hình home của ES file explorer

8. Chọn "Internal Storage" để mở giao diện SD card (như đường dẫn bên trên)

mceclip6.png

9. Chọn "Backups" folder.

mceclip7.png

10. Mở "apps" folder và tất cả các file apk bạn sao lưu sẽ được lưu ở đây

mceclip8.png

11.  Ấn và giữ chuột một lúc vào apks (để chọn) để đưa vào máy bạn. Sau khi chọn, ấn vào "More" tại góc phải bên dưới màn hình và chọn "Move to".

mceclip9.png

12. Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các lựa chọn, kéo xuống và chọn "Windows" folder.

mceclip10.png

13. Chọn "BstShareFolder" để sao chép apks vào máy bạn.

mceclip11.png

14. Theo đường dẫn "C:\ProgramData\Bluestacks\Engine\UserData\SharedFolder" .

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@bluestacks.com .

Bài viết này có hữu ích không?
20 trên 32 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.

We’d love to hear from you! Please take a moment to share your thoughts on the BlueStacks Help Center via this survey.