Làm thế nào để thay đổi thông tin của tôi?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Bài hướng dẫn này sẽ mô tả các bước chỉnh sửa thông tin của bạn trên BlueStacks

Bạn có thể thay đổi BlueStacks profile như sau:

 • Web interface: Thay đổi trên web page (i.e page đăng nhập google) nơi bạn có thể thay đổi profile một cách dễ dàng trên bất kỳ trình duyệt web nào. Xin vui lòng nhấn vào đây  here để mở trang web này
 • BlueStacks 3: You can edit your My Account profile though BlueStacks 3 as well. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản (Account profile) thông qua BlueStacks 3

Làm theo các bước sau để thay đổi thông tin BlueStacks

 1. Chọn nút 'My Account' trên BlueStacks 3's ở thanh bar phía trên.

  11.png
 2. Chọn nút 'EDIT PROFILE' .

  pr1.png
 3. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như Tên, họ, nickname và hình đại diện. Sau khi chỉnh sửa những thông tin này, chọn nút "Save changes" để lưu lại các thông tin mới.

  pr2.png

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@bluestacks.com .

Bài viết này có hữu ích không?
49 trên 131 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.