Làm thế nào để tôi có thể sao chép tập tin từ máy tính đến BlueStacks

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Mục Đích

Hướng dẫn người dùng biết cách sao chép các tập tin từ máy tính của họ đến BlueStacks qua việc sữ dụng ứng dụng quản lý  đa phương tiện mới của BlueStacks

Lợi Ích

Người dùng có thể chia sẽ tập tin từ máy tính của họ bằng cách sao chép chúng vào BlueStacks thông qua việc sữ dụng ứng dụng quản lý đa phương tiện mới của BlueStacks. Sau khi sao chép, các tập tin này có thể được sữ dụng một cách dễ dàng trong BlueStacks và có thể được chia sẻ thêm bởi nhiều ứng dụng khác.

Phiên bản BlueStacks bị ảnh hưởng

Client version: 3.7.41.1619  và trên nó

Engine version: 2.10.43.8283 và trên nó

 

Đối tượng

Tất cả người dùng của BlueStacks 3.

Khu Vực

Tất cả

Tham khảo Video được đề cập dưới đây để xem cách sao chép nhiều tập tin tại cùng một thời điểm từ máy tính của bạn sang BlueStacks. Những tập tin này sẽ được hiển thị trong thư mục " Bộ Sưu Tập" và sẽ có mặt trong " File đã được thêm".

Những file này sau khi đã được nhập thành công, có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào khác.

Chúng tôi thực sự đánh giá cao việc bạn chọn BlueStacks. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ support.bluestacks.com

Lời cảm ơn chân thành nhất.

Cập Nhật 22/08/2017.

 

Bài viết này có hữu ích không?
76 trên 176 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.