Làm thế nào tôi có thể sao chép các tập tin từ BlueStacks vào máy tính?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Mục Đích

Để người dùng biết cách sao chép các tập tin từ BlueStacks sang Máy tính bằng ứng dụng quản lý phương tiện mới của BlueStacks.

Lợi Ích

Người dùng có thể sao chép các tập tin được tải xuống trong bất kỳ ứng dụng nào của BlueStacks và xuất nó sang Windows bằng ứng dụng quản lý phương tiện này.

Phiên bản BlueStacks bị ảnh hưởng

 

Client version: 3.7.41.1619 and above và cao hơn

Engine version: 2.10.43.8283 and above

Đối tượng

Tất cả người dùng của BlueStacks 3.

Khu Vực

Tất cả

Tham khảo Video dưới đây để xem cách sao chép các tập tin từ BlueStacks vào máy tính.

Chúng tôi thực sự đánh giá cao việc bạn chọn BlueStacks. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ support.bluestacks.com

Lời cảm ơn chân thành nhất.

Cập nhật 22/08/2017.

 

 

 

Bài viết này có hữu ích không?
93 trên 370 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.