Theo dõi

Cách sao chép dữ liệu từ BlueStacks sang PC?

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để chuyển/sao chép bất cứ dữ liệu nào nhận được qua các ứng dụng như Instagram, Viber, Kik, BBM, WhatsApp, v.v.  vào PC của bạn. 

Ở đây, WhatsApp được dùng làm v ídụ.

1)  Trên Tab Android, hãy khởi chạy ES File Explorer. (Tham khảo tại đây để biết cách cài đặt ES file Explorer). 

2) Nhấp / Chạm vào thư mục WhatsApp. 

3) Nhấp vào thư mục Phương tiện. 

4) Nhấp / Chạm vào thư mục nơi bạn muốn sao chép tệp 

5) Hãy chọn ảnh mà bạn muốn sao chép bằng cách nhấn lâu và chọn tùy chọn sao chép sang ở dưới cùng bên phải.

6) Chọn Windows -> Thư mục chia sẻ BST để sao chép các tệp của bạn.

 

7) Thư mục chia sẻ BST trên BlueStacks 2 được ánh xạ sang windows và có thể truy cập tại vị trí sau trên PC của bạn

C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\Sharefolder (Vị tr ínày còn tùy thuộc vào đường dẫn cài đặt mà bạn đã chọn khi cài đặt BlueStacks 2)

9) Trên PC của bạn, hãy mở vị tr íở trên để tải các tệp.

Bài viết này có hữu ích không?
80 trên 99 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận