Theo dõi

Cách sử dụng bàn phím để phát ứng dụng?

Hãy làm theo các bước dưới đây để phát ứng dụng thông qua bàn phmí trên BlueStacks 2:   

1. Khởi chạy ứng dụng bất kỳ. (vd: Clash of Clans) 

2.  Nhấp vào 'Tay cầm chơi game' (như minh họa dưới đây) để kích hoạt công cụ ánh xạ phím. 

3. Công cụ ánh xạ phím sẽ được kích hoạt. Nhấp vào 'Biểu tượng bút chì ' để gán các phím trên ứng dụng như minh hoạt dưới đây: 

4. Sẽ có các tùy chọn khác nhau trên công cụ ánh xạ phím để gán chức năng trong ứng dụng

Lưu ý: Các tùy chọn này sẽ chỉ hoạt động nếu được hỗ trợ trong ứng dụng. 

V ídụ: 

1) Chạm : Để chạm vào điểm bất kỳ trên ứng dụng.

Kéo biểu tượng 'Chạm" tới vị tr ímà bạn muốn gán phím và đặt tên cho hành động. Tên này sẽ được hiển thị trên màn hình hướng dẫn.

Nhấp vào xác nhận và lưu Ánh xạ phmí .

2) Vuốt :

Gán các phím để ánh xạ chức năng vuốt trên ứng dụng.

Sau khi đã gán phím, hãy nhập tên hành động vào khoảng trống được cung cấp. Tên này sẽ hiển thị trên màn hình hướng dẫn khi bạn khởi chạy ứng dụng. 

3)  Xoay nghiêng : Để xoay nghiêng màn hình sang trái/phải, bạn có thể gán phí m 

Nhấp vào biểu tượng được đánh dấu dưới đây để ánh xạ chức năng 'Xoay nghiêng' trên ứng dụng.

Hãy nhập một phím để gán chức năng xoay nghiêng. Bạn cũng có thể tăng/giảm độ nhạy của chức năng xoay nghiêng này. 

4)  Thu phóng : Phóng to/Thu nhỏ màn hình ứng dụng

Hãy gán các phím để ánh xạ tính năng phóng to trên ứng dụng, như việc chúng ta vừa gán phím 'Mũi tên lên' cho tính năng thu nhỏ. 

Nếu bạn vẫn không thể ánh xạ phmí cho ứng dụng của mnìh, vui lòng gửi một thẻ trên zendesk với chủ đề "Ánh xạ phmí cho <tên ứng dụng>". Đồng thời, gửi kèm link đến ứng dụng trong phần nội dung của thẻ & nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ xử lý sự cố của bạn. 

Bài viết này có hữu ích không?
108 trên 181 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận