Làm thế nào bạn có thể nhận thẻ Mobifone trong Cuộc thi mỗi 2 giờ trên BlueStacks?

Download Latest Version Phiên bản BlueStacks này đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên tải phiên bản mới nhất. Đối với bất kỳ vấn đề khác xin vui lòng tham kết này.

Mục đích

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhận thẻ Mobifone trong Cuộc thi mỗi 2 giờ trên BlueStacks

Lợi ích

Bạn sẽ có thể sử dụng Thẻ Mobifone mà bạn thắng được vào nhiều mục đích như nạp tiền điện thoại hoặc nạp vào các game chơi trên BlueStacks

Đối tượng

Những người chơi thắng được thẻ thẻ Mobifone trong cuộc thi BlueStacks mỗi 2 giờ

Phiên bản BlueStacks áp dụng

Tất cả

Khi vực áp dụng

Việt Nam

Tôi làm cách nào để sử dụng thẻ Mobifone mà tôi đã thắngđược trong Cuộc thi mỗi 2 giờ trên BlueStacks

Các bước được minh họa dưới đây sẽ hướng dẫn bạn về cách bạn có thể đổi Mobifone mà bạn đã thắng được trong cuộc thi mỗi 2 giờ

1. Sao chép mã được hiển thị cho bạn khi bạn nhấp vào nút Nhận Quà trên BlueStacks sau khi chiến thắng trong cuộc thi mỗi 2 giờ

mobifone.png

2. Sau khi đã có số PIN của thẻ Mobifone, bạn có thể sử dụng để nạp tiền điện thoại hay nạp thẻ trong các game trên BlueStacks

 

Chúng tôi rất cảm kích việc bạn chọn và sử dụng BlueStacks. Chúng tôi hi vọng bạn đã và đang hài lòng với việc trải nghiệm BlueStacks. Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support.bluestacks.com. Xin cảm ơn.

Cập nhật lần cuối 05/04/2018

Bài viết này có hữu ích không?
14 trên 15 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.