Nhập câu hỏi của bạn ở đây

Trung tâm Trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể lưu lại Merge Dragon?