Dung lượng lưu trữ trên BlueStacks nay được tăng lên 64 GB

Mục đích

Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với hỗ trợ BlueStacks mới nhất cho dung lượng lưu trữ 64 GB

Lợi ích

Bạn sẽ có thể cài đặt nhiều ứng dụng hơn vì dung lượng lưu trữ tăng lên gấp đôi.

Đối tượng

Tất cả người dùng BlueStacks 4

Phiên bản BlueStacks áp dụng

4.40.0.1109 và cao hơn

Khu vực áp dụng

Tất cả

Dung lượng lưu trữ trên BlueStacks hiện được nhân đôi. Hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây.

 

Với phiên bản mới nhất của BlueStacks 4, dung lượng lưu trữ đã được tăng lên 64 GB. Nhiều không gian lưu trữ hơn có nghĩa là nhiều ứng dụng có thể được cài đặt.

Xin lưu ý: Điều này chỉ áp dụng trên phiên bản mới nhất của BlueStacks 4. Tuy nhiên, nếu bạn đã nâng cấp lên BlueStacks 4 từ các phiên bản BlueStacks trước đó, bạn sẽ không thể tăng dung lượng lưu trữ. Thực hiện khôi phục từ phiên bản cũ hơn cũng sẽ khiến điều này không khả dụng với bạn

Chúng tôi rất cảm kích việc bạn chọn và sử dụng BlueStacks. Chúng tôi hi vọng bạn đã và đang hài lòng với việc trải nghiệm BlueStacks. Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support.bluestacks.com. Xin cảm ơn.

Cập nhật lần cuối: 21/01/2019

Bài viết này có hữu ích không?
72 trên 151 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.