Cách ẩn hoặc hiện các trò chơi sẽ hoạt động trong một cửa sổ riêng trên BlueStacks 4

Bài viết này giúp gì cho bạn?

BlueStacks hiện cho phép bạn ẩn hoặc hiện các trò chơi khởi chạy trong một cửa sổ riêng biệt. Bài viết chi tiết này sẽ giúp bạn làm như vậy theo sở thích của bạn.

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách:

Theo mặc định, màn hình chính của BlueStacks hiển thị cho bạn các biểu tượng trò chơi này trong tab 'Trò chơi của tôi', như được hiển thị bên dưới.

1.jpg


Làm cách nào để ẩn các trò chơi khởi chạy trong một cửa sổ riêng?

Có 2 cách để ẩn các biểu tượng trò chơi này:

Thông qua phần "Trò chơi sẽ khởi chạy trong một cửa sổ riêng"

1. Khởi chạy BlueStacks. Trên màn hình chính BlueStacks, nhấp vào Trò chơi của tôi.

1.jpg

2. Tại đây, hãy nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh 'Trò chơi sẽ khởi chạy trong một cửa sổ riêng biệt', như hình dưới đây.

1.jpg

3. Từ menu bật lên, vui lòng chọn tùy chọn Hide Section .

1.jpg

4. Bạn sẽ không còn thấy các biểu tượng trò chơi này trên màn hình chính BlueStacks của mình nữa. Như hình dưới đây, bạn sẽ không thấy các trò chơi sẽ khởi chạy trên một cửa sổ riêng ngay cả sau khi khởi động lại BlueStacks.

1.jpg

Thông qua menu "Cá nhân hóa"

1. Khởi chạy BlueStacks. Trên màn hình chính BlueStacks, nhấp vào Trò chơi của tôi.

1.jpg

2. Bây giờ, hãy nhấp vào ký hiệu như được hiển thị bên dưới.

1.jpg

3. Từ menu thả xuống, di chuyển con trỏ tới Xem ứng dụng.

1.jpg

4. Để ẩn các biểu tượng trò chơi, hãy nhấp vào 'Trò chơi sẽ khởi chạy trong một cửa sổ riêng biệt'.

1.jpg

5. Bạn sẽ không còn thấy các biểu tượng trò chơi này trên màn hình chính BlueStacks của mình, như hình dưới đây.

1.jpg


Làm cách nào để hiện hoặc xem các trò chơi khởi chạy trong một cửa sổ riêng?

Sau khi ẩn phần này, bạn có thể hiện phần này bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước bên dưới.

1. Khởi chạy BlueStacks. Trên màn hình chính BlueStacks, nhấp vào Trò chơi của tôi.

1.jpg

2. Chọn "Cá nhân hóa" như hình dưới

1.jpg

3. Trong menu thả xuống, di con trỏ qua Xem ứng dụng.

LƯU Ý: Vì phần biểu tượng trò chơi đã bị ẩn nên tùy chọn trong 'Xem ứng dụng' sẽ không có dấu tích bên cạnh, như hình dưới đây. Điều này cho thấy rằng các trò chơi sẽ khởi chạy trong một cửa sổ riêng biệt hiện không hiển thị.

1.jpg

4. Để chọn tùy chọn này và để hiện các biểu tượng trò chơi này, hãy nhấp vào 'Trò chơi sẽ khởi chạy trong một cửa sổ riêng biệt'. Bây giờ bạn sẽ thấy các biểu tượng trò chơi này trên màn hình chính BlueStacks của mình, như được hiển thị bên dưới.

1.jpg


Cảm ơn bạn đã chọn BlueStacks. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng phần mềm này. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@bluestacks.com. Chúc bạn chơi game vui vẻ!

Cập nhật lần cuối vào ngày 05 tháng 1 năm 2021

Bài viết này có hữu ích không?
70 trên 122 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.