Cách sử dụng Menu điều khiển trò chơi trên BlueStacks 5

Bài viết này giúp gì cho bạn?

Bạn có thể truy cập các công cụ liên quan đến điều khiển trong trò chơi bằng menu Điều khiển trò chơi trên BlueStacks 5 để thực hiện các chức năng sau một cách thuận tiện.

 • Tạo/chỉnh sửa các điều khiển chính
 • Quản lý điều khiển trên màn hình
 • Chọn sơ đồ điều khiển
 • Bật/tắt điều khiển trò chơi

LƯU Ý: Mọi thay đổi được thực hiện đối với tùy chọn "Điều khiển trò chơi" hoặc "Điều khiển trên màn hình" sẽ được áp dụng cho tất cả các trò chơi.


Tôi có thể làm gì với menu Điều khiển trò chơi?

1. Khởi chạy bất kỳ trò chơi nào và sau đó nhấp vào biểu tượng "Điều khiển trò chơi" trên thanh công cụ Bên lề

AA.png

2. Menu Điều khiển trò chơi sẽ mở ra nơi bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau.

 • Điều khiển trò chơi: Chuyển đổi nút để bật/tắt điều khiển trò chơi.
 • Điều khiển trên màn hình: Chuyển đổi nút để xem hoặc ẩn các điều khiển trên màn hình.
 • Độ mờ: Điều chỉnh thanh để tăng hoặc giảm độ mờ của các điều khiển trên màn hình.

BB.png

3. Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn sau:

 • Điều khiển dành cho: Xem các điều khiển trên màn hình cho "bàn phím" hoặc "gamepad" bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó.
 • Sơ đồ: Chọn giữa các sơ đồ điều khiển khác nhau có sẵn cho trò chơi
 • Độ nhạy của chuột: Điều chỉnh độ nhạy của con trỏ chuột bằng cách thay đổi giá trị của X cho chuyển động ngang và Y cho chuyển động dọc.
 • Trình chỉnh sửa điều khiển: Tạo và chỉnh sửa các phím điều khiển theo sở thích của bạn.

cc.png


Cảm ơn bạn đã chọn BlueStacks. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng phần mềm này. Chúc bạn chơi game vui vẻ!

Bài viết này có hữu ích không?
2782 trên 6497 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.