Cách xoá phiên bản chính (master instance) trên BlueStacks 5

Bài viết này giúp gì cho bạn?

Với BlueStacks 5.4 trở lên, bạn có thể tiết kiệm tài nguyên trên máy tính của mình, chẳng hạn như dung lượng ổ đĩa, bằng cách xóa một hoặc nhiều phiên bản chính của BlueStacks mà bạn không muốn sử dụng nữa.

Phiên bản chính là phiên bản đầu tiên của BlueStacks 5 được tạo cho mọi phiên bản Android. Để có thể xóa một phiên bản chính, bạn phải có hai hoặc nhiều phiên bản Android được cài đặt trên BlueStacks 5. Nếu không, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên, như được hiển thị bên dưới.

del_master_Instance_1.PNG


Cách thực hiện

Đảm bảo rằng phiên bản chính mà bạn muốn xóa không chạy. Nếu nó đang chạy, trước tiên hãy đóng nó và sau đó thực hiện các bước bên dưới.

1. Mở Trình quản lý nhiều phiên bản bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó trong Thanh công cụ bên.

1.jpg

2. Trên cửa sổ Multi-instance Manager, xác định vị trí chính mà bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng "Delete" ở phía trước nó, như được hiển thị bên dưới.

del_master_Instance_2.PNG

3. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận. Nhấp vào "Xóa" để tiếp tục.

LƯU Ý: Xóa phiên bản chính cho một phiên bản Android cũng sẽ xóa tất cả các phiên bản cho phiên bản Android đó được tạo trên BlueStacks 5 của bạn.

del_master_Instance_3.PNG

Phiên bản chính đã chọn và các phiên bản được liên kết bây giờ sẽ bị xóa.


Cảm ơn bạn đã chọn BlueStacks. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng phần mềm này. Chúc bạn chơi game vui vẻ!

Bài viết này có hữu ích không?
17 trên 253 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.