Jak włączyć wirtualizację (VT) w Windows 8 i 8.1 dla BlueStacks 4

Jak ma to pomóc?

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces włączania wirtualizacji na komputerze w systemie Windows 8 i 8.1.


Spis treści

  1. Sprawdź, czy wirtualizacja jest włączona
  2. Sprawdź, czy Twój komputer obsługuje wirtualizację
  3. Wejdź do BIOS, aby włączyć wirtualizację   
    3.1 Wchodzenie do Bios w Windows 8
    3.2 Wchodzenie do Bios w Windows 8.1
  4. Włącz wirtualizację w systemie BIOS
   4.1 Włączanie wirtualizacji dla procesorów Intel
   4.2 Włączanie wirtualizacji dla procesorów AMD


1. Sprawdź, czy wirtualizacja jest włączona / wyłączona na Twoim komputerze.

Przed włączeniem wirtualizacji możesz sprawdzić, czy jest włączona, czy wyłączona za pomocą Menedżera zadań. Poniższe kroki nauczą Cię, jak to zrobić.

1. Otwórz Menedżera zadań, naciskając klawisze Ctrl + Shift + Esc. Następnie przejdź do zakładki Wydajność.

1.png

2. Tutaj znajdziesz informacje o wirtualizacji na swoim komputerze. Jeśli jest włączone, oznacza to, że wirtualizacja jest włączona. Jednak jeśli jest wyłączone, oznacza to, że wirtualizacja jest wyłączona.

2.png


2. Sprawdź, czy wirtualizacja jest obsługiwana przez Twój procesor.

Jeśli procesor w Twoim komputerze ma wirtualizację wspomaganą sprzętowo, twój komputer będzie obsługiwał wirtualizację. Aby dowiedzieć się, czy Twój komputer obsługuje wirtualizację, kliknij jedno z poniższych łączy, w zależności od procesora.

Obsługa wirtualizacji na procesorach Intel.

1. Pobierz i zainstaluj narzędzie do identyfikacji procesorów Intel z oficjalnej strony.

2. Po zainstalowaniu uruchom go na swoim komputerze.

3.png

3. Teraz kliknij kartę Technologie procesora, jak pokazano poniżej.

4.png

4. Pojawi się menu rozwijane. Jeśli przed „Technologia Intel® Virtualization” znajduje się znacznik wyboru, oznacza to, że Twój komputer obsługuje wirtualizację.

5.png

Aby poznać kolejne kroki procesu włączania wirtualizacji, kliknij tutaj.

Obsługa wirtualizacji na procesorach AMD.

1. Pobierz narzędzie do wykrywania AMD-V klikając tutaj.  

2. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy plik ZIP narzędzia i wybierz Wyodrębnij wszystko.

11.png

3. Po rozpakowaniu kliknij prawym przyciskiem myszy plik .exe narzędzia do wykrywania AMD-V i wybierz Uruchom jako administrator.

12.png

4. Zostaniesz teraz powiadomiony o stanie wirtualizacji na swoim komputerze. Na przykład poniższy obraz pokazuje, że komputer obsługuje wirtualizację, ale nie jest jeszcze włączona.

13.png


3. Wejdź do BIOS, aby włączyć wirtualizację.

BIOS (Basic Input Output System) służy do wykonywania inicjalizacji sprzętu, a także pozwala kontrolować różne atrybuty i funkcje komputera.

Wprowadzając ustawienia BIOS komputera, możesz kontrolować proces wirtualizacji i włączać go lub wyłączać. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się, jak:

Jak wejść do BIOS w Windows 8.

1. Przeciągnij myszą w prawy dolny róg ekranu, aż pojawi się pasek boczny. Tutaj kliknij Ustawienia.

1.png

2. Teraz wybierz Zmień ustawienia komputera.

2.png

3. Otworzy się menu ustawień komputera. Tutaj przejdź do zakładki Ogólne i kliknij Uruchom ponownie teraz na samym dole.

3.png

4. Zostaną wyświetlone 4 opcje do wyboru. Kliknij Rozwiązywanie problemów.

4.jpg

5. Następnie kliknij Opcje zaawansowane.

5.jpg

6. W opcjach zaawansowanych wybierz Ustawienia oprogramowania układowego UEFI, jak pokazano poniżej.

6.jpg

UWAGA: Jeśli nie widzisz ustawień oprogramowania układowego UEFI, to wyłącz Szybkie uruchamianie lub spróbuj alternatywnej metody aby dostać się do BIOS.

7. Zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij Uruchom ponownie teraz.

7.jpg

Po tym kroku wejdziesz do ustawień BIOS na swoim komputerze. Aby dowiedzieć się, jak włączyć wirtualizację, kliknij tutaj

Jak wejść do BIOS w Windows 8.1.

1. Kliknij przycisk strzałki w lewym dolnym rogu menu Start, jak pokazano poniżej.

8.png

2. Teraz wpisz „Ustawienia komputera” w pasku wyszukiwania i otwórz go, gdy go znajdziesz.

9.png

3. W ustawieniach komputera przejdź do karty Aktualizacja i odzyskiwanie.

10.png

4. Tutaj kliknij Odzyskiwanie, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie teraz w obszarze Zaawansowane uruchamianie.

11.png

5. Zostaną wyświetlone 4 opcje do wyboru. Kliknij Rozwiązywanie problemów.

12.jpg

6. Następnie kliknij Opcje zaawansowane.

13.jpg

7.  W opcjach zaawansowanych wybierz Ustawienia oprogramowania układowego UEFI, jak pokazano poniżej. 

14.jpg

UWAGA: Jeśli nie widzisz ustawień oprogramowania układowego UEFI, to wyłącz Szybkie uruchamianie lub odnieść się do metody alternatywnej aby uzyskac dostęp do BIOS.

8. Zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij Uruchom ponownie teraz.

15.jpg

Po tym kroku wejdziesz do ustawień BIOS na swoim komputerze. Aby dowiedzieć się, jak włączyć wirtualizację, zapoznaj się z sekcją poniżej.


4. Włącz wirtualizację w systemie BIOS.

Wirtualizacja pozwala jednemu procesorowi na jednoczesne uruchamianie różnych systemów operacyjnych i jest niezbędna do wydajnego uruchamiania BlueStacks.

Po wprowadzeniu ustawień BIOS na komputerze czynności umożliwiające włączenie wirtualizacji będą się różnić w zależności od posiadanego procesora. W zależności od procesora, który masz w komputerze, kliknij jeden z poniższych linków:

Włączanie wirtualizacji w systemie BIOS dla procesorów Intel.

UWAGA: Układ ustawień BIOS może się również różnić w zależności od różnych innych czynników, takich jak płyta główna, chipset, model komputera i producent OEM.

1. Po wejściu do ustawień BIOS naciśnij klawisz F7 lub kliknij przycisk Advanced Mode, jak pokazano poniżej.

1.dib

2. Teraz otwórz kartę Zaawansowane, jak pokazano poniżej.

2.dib

3. Tutaj zostaną przedstawione różne opcje. Wybierz konfigurację procesora.

3.dib

4. Aby włączyć wirtualizację, kliknij opcję Wyłączona obok pozycji „Technologia wirtualizacji Intel” i zmień ją na Włączona.

4.dib

5. Na koniec kliknij Wyjdź i wybierz „Zapisz zmiany i zresetuj”.

5.dib

UWAGA: Nazewnictwo może się różnić w zależności od modelu komputera, ale we wszystkich przypadkach pamiętaj o zapisaniu przed zakończeniem.

Włączanie wirtualizacji w systemie BIOS dla procesorów AMD.

UWAGA: Układ ustawień BIOS może się również różnić w zależności od różnych innych czynników, takich jak płyta główna, chipset, model komputera i producent OEM.

1. W ustawieniach systemu BIOS naciśnij klawisz F7 lub kliknij opcję Tryb zaawansowany, jak pokazano poniżej.

6.dib2. Teraz przejdź do zakładki Zaawansowane.

7.dib

3. Znajdź i wybierz konfigurację procesora.

8.dib

4. Aby włączyć wirtualizację, otwórz menu rozwijane obok opcji „Tryb SVM” i wybierz opcję Włączone.

9.dib

5. Następnie kliknij Zakończ.

10.dib

6. Zostaniesz poproszony o zapisanie zmian. Kliknij OK, aby zastosować zmiany wprowadzone w ustawieniach BIOS.

11.dib


Dziękujemy za wybranie BlueStacks i mamy nadzieję, że spodoba Ci się korzystanie z niego. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod adresem support@bluestacks.com. Miłego grania!

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2020

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 856 z 1490
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.