Jak utworzyć skrót na pulpicie dla określonej instancji w BlueStacks 5

Jak ma to pomóc?

Dzięki BlueStacks 5 możesz teraz utworzyć skrót na pulpicie dla dowolnej instancji lub aplikacji w określonej instancji, aby otworzyć ją bezpośrednio.

Umożliwi to otwieranie aplikacji/instancji bezpośrednio ze skrótu na pulpicie bez konieczności każdorazowego otwierania BlueStacks lub menedżera wielu instancji.

Z tego artykułu dowiesz się, jak:


Jak mogę to zrobić?

Utwórz skrót na pulpicie dla określonej instancji

1. Uruchom BlueStacks 5 i kliknij ikonę Menedżera wielu instancji na bocznym pasku narzędzi.

Screenshot_1.png

Możesz też kliknąć ikonę skrótu Menedżera wielu instancji na komputerze, jak pokazano poniżej.

Screenshot_2.png

2. Teraz kliknij ikonę „Utwórz skrót na pulpicie” dla dowolnej instancji, dla której chcesz utworzyć skrót na pulpicie w otwartym oknie Menedżera wielu instancji.

Na przykład utwórzmy skrót na pulpicie dla instancji BlueStacks 1, jak pokazano na poniższym obrazku.

Screenshot_3.png

3. Na ekranie pojawi się komunikat informujący, że skrót został pomyślnie utworzony na pulpicie.

Kliknij „OK”, aby kontynuować. 

Screenshot_4.png

4. Możesz teraz zobaczyć skrót do wybranej instancji na pulpicie.

Screenshot_5.png

5. Konkretna instancja otworzy się teraz po kliknięciu jej skrótu na pulpicie, jak pokazano poniżej.

Na przykład na poniższym obrazku widać ekran główny instancji „BlueStacks 1”, dla której skrót na pulpicie został utworzony w kroku 3.

Screenshot_6.png

Możesz również utworzyć skrót do aplikacji na pulpicie z dowolnej preferowanej instancji, wykonując poniższe czynności.

Twórz skróty na pulpicie do aplikacji w preferowanej instancji

1. Uruchom preferowaną instancję BlueStacks z Menedżera wielu instancji. Zobaczysz wszystkie utworzone instancje.

Kliknij „Start” obok preferowanej instancji, aby ją uruchomić. Na przykład otwórzmy instancję BlueStacks 1.

Screenshot_7.png

Możesz też kliknąć ikonę skrótu dla instancji BlueStacks na komputerze, jak utworzono w powyższej sekcji.

Screenshot_5.png

2. Wybrana instancja BlueStacks zostanie uruchomiona. Wybierz aplikację z ekranu głównego, dla której chcesz utworzyć skrót na pulpicie. Na przykład wybierzmy „Hill Climb Racing”, jak pokazano poniżej.

Screenshot_8.png

3. Teraz naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na ikonie aplikacji. Otworzy się menu. Tutaj kliknij „Skrót na pulpicie”.

Screenshot_9.png

4. Skrót do aplikacji w preferowanej instancji zostanie utworzony na pulpicie, jak pokazano na poniższym obrazku.

Screenshot_10.png


Dziękujemy za wybranie BlueStacks 5. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego sprawi Ci przyjemność. Miłego grania!

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 34 z 79
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.