Jak tworzyć lub edytować sterowanie gamepadem w BlueStacks 5

Jak ma to pomóc?

Możesz pokonać konkurencję w grze za pomocą kontrolera, korzystając z własnych spersonalizowanych elementów sterujących gamepadem. Twórz własne mapowania klawiszy dla gier, które nie zapewniają wbudowanych elementów sterujących gamepadem, lub edytuj istniejące schematy sterowania, aby dopasować je do swojego stylu. Z tego artykułu dowiesz się, jak błyskawicznie zaprojektować własne mapowanie klawiszy.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to zrobić, obejrzyj ten szczegółowy film.


Jak mogę to zrobić?

1. Podłącz gamepada. Jeśli gamepad zostanie pomyślnie wykryty przez BlueStacks, zobaczysz powiadomienie, jak pokazano poniżej. Kliknij „OK” lub „X”, aby kontynuować.

1.png

2. Po pomyślnym podłączeniu gamepada uruchom grę z ekranu głównego, dla której chcesz utworzyć/edytować elementy sterujące gamepada w BlueStacks 5.

2.png

3. Po uruchomieniu gry kliknij ikonę klawiatury na bocznym pasku narzędzi, aby otworzyć menu Sterowanie grą.

3.png

4. Tutaj kliknij ikonę „Gamepad”, aby wyświetlić elementy sterujące gamepada na ekranie, co ułatwia edycję lub tworzenie elementów sterujących.

4.png

5. Teraz kliknij „Edytor sterowania”.

5.png

Zobaczysz teraz zaawansowany edytor po prawej stronie ekranu, który zawiera narzędzia do tworzenia i edycji kontrolek. Kliknij „Gamepad” u góry, aby upewnić się, że patrzysz na sterowanie gamepadem.

6.png

Zaczniemy od pokazania, jak utworzyć kontrolkę, a następnie ją edytować.

Tworzenie kontrolera gamepada

1. Użyj myszki, aby kliknąć i przeciągnąć typ kontrolki, który chcesz utworzyć i umieść go w odpowiednim miejscu na ekranie.

7.gif

2. Teraz wykonaj na gamepadzie czynność, którą chcesz emulować w tej kontrolce. Na przykład, jeśli chcesz kontrolkę klawisza Tap Spot i chcesz przypisać "X" do kontrolki, naciśnij X na gamepadzie.

Czynność, którą wykonałeś na swoim padzie, będzie teraz widoczna w tym kontrolce.

8.png

3. Na koniec kliknij „Zapisz”. 

9.png

Edytowanie sterowania

1. Aby edytować sterowania, po prostu kliknij kontrolkę po otwarciu edytora zaawansowanego.

10.png

2. Wykonaj akcję na swoim gamepadzie. Na przykład, jeśli chcesz zmienić kontrolkę klawisza podświetloną na powyższym obrazku na „Y”, po prostu naciśnij Y na gamepadzie po kliknięciu kontrolki.

11.png

Kontrolka pokaże teraz preferowaną kontrolkę klucza, jak pokazano powyżej.

Dzięki BlueStacks 5 możesz przypisać normalny Dpad, lewy drążek lub prawy drążek gamepada do sterowania klawiszem Dpad, jak pokazano poniżej.

12.png

3. Na koniec kliknij „Zapisz” w prawym dolnym rogu, aby zastosować zmiany.

13.png

Możesz teraz tworzyć i edytować elementy sterujące gamepada, zgodnie z własnymi preferencjami.


Dziękujemy za wybranie BlueStacks. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego sprawi Ci przyjemność. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod adresem support@bluestacks.com. Miłego grania!

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 170 z 335
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.