Jak tworzyć pojedyncze lub podwójne skróty klawiszowe w BlueStacks 5

Jak ma to pomóc?

Możesz teraz przypisać pojedyncze lub podwójne skróty klawiszowe do różnych funkcji BlueStacks, a także do makr w BlueStacks 5.5 i nowszych.

Umożliwi to wykonywanie czynności bez naciskania wielu klawiszy na klawiaturze. Na przykład możesz teraz po prostu nacisnąć jeden lub dwa klawisze na klawiaturze, aby uruchomić Menedżera wielu wystąpień lub natychmiast uruchomić makro.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przypisać:

Pobierz najnowszą wersję BlueStacks 5.

UWAGA: Podczas dostosowywania klawiszy skrótów zdecydowanie zalecamy:

  • Nie przypisuj tych samych klawiszy do obu funkcji i makr BlueStacks
  • Nie przypisuj tych samych klawiszy, co elementy sterujące w grze

Jak mogę przypisać pojedyncze/podwójne skróty klawiszowe do funkcji BlueStacks?

1. Na ekranie głównym BlueStacks kliknij ikonę koła zębatego na bocznym pasku narzędzi, aby otworzyć menu Ustawienia.

Screenshot_5.png

2. Kliknij kartę „Skróty”, aby wyświetlić klawisze skrótów.

1.jpg

3. Aby edytować klawisze skrótów, po prostu kliknij pole przed akcją i naciśnij żądany klawisz(e) na klawiaturze.

1.jpg

UWAGA: Upewnij się, że klawisze, które zamierzasz przypisać, nie są już używane do innej akcji. W przeciwnym razie pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że klawisze skrótu są już używane do innej akcji.

1.jpg

4. Po wprowadzeniu żądanych zmian kliknij „Zapisz zmiany”, aby zastosować nowe klawisze skrótów.

1.jpg

Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko potwierdzające, że zmiany zostały zapisane.

1.jpg

UWAGA: Klawisze skrótów przypisane do akcji pozostaną takie same we wszystkich wystąpieniach BlueStacks 5.

5. Jeśli w dowolnym momencie chcesz przywrócić skróty do domyślnych klawiszy dostarczonych przez BlueStacks, możesz uzyskać dostęp do zakładki „Skróty” i wybrać „Przywróć domyślne”.

1.jpg

6. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Kliknij „Przywróć domyślne”, jak pokazano poniżej. Domyślne klawisze skrótów zostaną teraz przywrócone.

1.jpg

Możesz teraz uzyskać dostęp do różnych funkcji w BlueStacks 5 za pomocą pojedynczych/podwójnych skrótów klawiszowych. Na przykład możesz zwiększyć głośność, naciskając klawisz „w górę” na klawiaturze.


Jak przypisać pojedyncze/podwójne klawisze skrótów do makr?

1. Uruchom BlueStacks 5 i kliknij ikonę menedżera makr na bocznym pasku narzędzi.

Screenshot_1.png

2. Spowoduje to otwarcie okna Menedżera makr, jak pokazano poniżej.

1.jpg

3. Kliknij puste pole tekstowe obok preferowanego makra i naciśnij żądane klawisze na klawiaturze.

1.jpg

UWAGA: upewnij się, że klucze, które chcesz przypisać, nie są już używane w innym makrze. W przeciwnym razie pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że klawisze skrótów są już używane dla innego makra.

1.jpg

4.  Po wprowadzeniu zmian w klawiszach skrótów kliknij ikonę „X”, aby zamknąć menedżera makr.

1.jpg

Możesz teraz łatwo uruchamiać żądane makra za pomocą skrótów z jednym lub dwoma klawiszami.


Dziękujemy za wybranie BlueStacks 5. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego sprawi Ci przyjemność. Miłego grania!

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 15
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.