Cài đặt đề xuất cho Kỷ Nguyên GenZ trên BlueStacks 5

Bài viết này giúp gì cho bạn

Giờ đây, bạn có thể chơi Kỷ Nguyên GenZ với FPS cao và độ phân giải được cải thiện trên BlueStacks 5 bằng cách áp dụng các cài đặt được đề xuất.

Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các thay đổi sau trong cài đặt trong trò chơi:

  • Tùy chỉnh "FPS" thành "Cao (60 FPS)"
  • Tùy chỉnh "Chất Lượng hình Ảnh " thành "UltraHD"

Cách thực hiện

1. Khởi chạy Kỷ Nguyên GenZBlueStacks 5 và nhấp vào nút menu mở rộng ở bên phải.   

Screenshot-2023-07-25-204121.jpg

2. Nhấp vào nút Cài Đặt

Screenshot-2023-07-25-204127.jpg

3. Chọn tab Hình Ảnh ở phía tay phải

Screenshot-2023-07-25-204132.jpg

4. Trên trang Hình Ảnh đặt, áp dụng các thay đổi sau: 

  • Tùy chỉnh "FPS" thành "Cao (60 FPS)"
  • Tùy chỉnh "Chất Lượng hình Ảnh " thành "UltraHD"

Screenshot-2023-07-25-204142.jpg

Giờ đây, bạn có thể chơi Kỷ Nguyên GenZ với đồ họa nâng cao và FPS cao trên BlueStacks 5.

Cảm ơn bạn đã chọn BlueStacks 5. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng nó. Chúc bạn chơi game vui vẻ!
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.