Chuyến đến nội dung chính

Cách tăng thêm dung lượng bộ nhớ trong trên BlueStacks 5

Tại sao bạn lại cần dung lượng bộ nhớ trong?

Giờ đây, bạn có thể nhận được 128 GB bộ nhớ trong trên phiên bản BlueStacks 5 mới nhất, điều này cho phép bạn:

  • Cài đặt thêm ứng dụng mà không cần phải xóa bất kỳ ứng dụng cũ nào nếu bộ nhớ của bạn đầy
  • Giữ nhiều tệp phương tiện hơn từ các ứng dụng truyền thông xã hội như Snapchat, Instagram, Whatsapp, v.v.

Screenshot_4.png

Thông tin quan trọng

  • Nếu bạn cập nhật BlueStacks từ phiên bản cũ hơn, vui lòng tạo một phiên bản mới để nhận 128 GB dung lượng lưu trữ. Mọi phiên bản từ phiên bản cũ hơn của bạn sẽ vẫn hiển thị 64 GB.
  • Bạn chỉ có thể nhận được 128 GB dung lượng lưu trữ trên tất cả các phiên bản (bao gồm cả phiên bản Master của bạn) sau khi cài đặt BlueStacks 5 mới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc qua phần sau.


Làm cách nào để có thêm dung lượng lưu trữ?

Nếu bạn chưa cài đặt BlueStacks 5, bạn chỉ cần tải xuống phiên bản BlueStacks 5 mới nhất từ trang web chính thức của chúng tôi và nhận 128 GB dung lượng lưu trữ.

Tuy nhiên, nếu bạn đã cài đặt BlueStacks 5, bạn có thể:

Cập nhật BlueStacks 5 lên phiên bản mới nhất

Để có 128 GB dung lượng lưu trữ, bạn cần cập nhật lên phiên bản BlueStacks 5 mới nhất và tạo một phiên bản mới sẽ chứa 128 GB dung lượng lưu trữ

Để tạo một phiên bản mới, bạn có thể xem các bài viết sau để biết các bước chi tiết:

LƯU Ý: Phiên bản mặc định của bạn sẽ vẫn có 64 GB dung lượng lưu trữ. Chỉ các phiên bản mới sẽ có 128 GB dung lượng lưu trữ.

Thực hiện cài đặt mới BlueStacks 5

1. Để thực hiện cài đặt mới, trước tiên bạn cần gỡ cài đặt hoàn toàn BlueStacks 5. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết các bước chi tiết về cách thực hiện việc này.

2 (2).png

2. Tải xuống và cài đặt phiên bản BlueStacks 5 mới nhất từ trang web chính thức của chúng tôi.

Screenshot_28.png

Khi BlueStacks 5 đã được cài đặt, tất cả các phiên bản của bạn sẽ có 128 GB dung lượng lưu trữ, như minh họa bên dưới.

Screenshot_4.png


Bài viết này có hữu ích không?
23 trên 49 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.