Cách chơi Cyber City - Thành Phố Dị Năng với 60 FPS trên BlueStacks 5

Bài viết này giúp gì cho bạn

Bạn có thể chơi Cyber City - Thành Phố Dị Năng ở tốc độ 60 FPS trên BlueStacks 5 và tiến tới vinh quang bằng hoạt ảnh trong trò chơi mượt mà hơn!

Để thực hiện việc này, hãy mở menu cài đặt trong trò chơi và đặt "Chế độ" thành "Cao".


Cách thực hiện

1. Khởi chạy trò chơi từ màn hình chính BlueStacks 5 của bạn và nhấp vào "Hình đại diện" ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

bs-cc-1.jpg

2. Tại cài đặt 'Chế Độ', hãy chọn 'Cao'

bs-cc-2.jpg

Bây giờ bạn đã sẵn sàng tập hợp đội của mình, nâng cao kỹ năng và đánh bại kẻ thù khi chơi Cyber City - Thành Phố Dị Năng ở tốc độ 60 FPS trên BlueStacks 5.


Thank you for choosing BlueStacks 5. We hope you enjoy using it. Happy Gaming!

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.