Tải xuống trình cài đặt BlueStacks tương thích với PC của bạn

Mục đích

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt phiên bản BlueStacks tương thích.

Lợi ích

Người dùng phải đối mặt với vấn đề tương thích với trình cài đặt BlueStacks.

Đối tượng

Người dùng muốn cài đặt phiên bản BlueStacks tương thích.

Phiên bản BlueStacks áp dụng

Tất cả các phiên bản của BlueStacks.

Khu vực áp dụng

Tất cả khu vực nơi tính năng này khả dụng.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi trong khi cài đặt BlueStacks "Phiên bản này của trình cài đặt BlueStacks không tương thích với phiên bản Windows của bạn".

error.png

 

  • This error message explains that you have a 64-bit Operating System machine and the version of BlueStacks app player you are trying to download is for a 32-bit OS.
  • The above error message may also be issued if you have a 32-bit Operating System machine and the version of BlueStacks app player is of 64 Bit OS.
  • Another case is  if you have downloaded an incorrect version of the file from a 3rd party website.
  • Thông báo lỗi này giải thích rằng bạn có máy Hệ điều hành 64 bit và phiên bản trình phát ứng dụng BlueStacks mà bạn đang cố gắng tải xuống dành cho hệ điều hành 32 bit.
  • Thông báo lỗi trên cũng có thể được phát hành nếu bạn có một máy Hệ điều hành 32 bit và phiên bản của trình phát ứng dụng BlueStacks là 64 bit.
  • Trường hợp khác là nếu bạn đã tải xuống phiên bản tệp không chính xác từ trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo bài viết này để tải xuống phiên bản chính xác từ trang web và cài đặt BlueStacks.

Chúng tôi thực sự đánh giá cao việc bạn chọn BlueStacks. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support.bluestacks.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 

Cập nhật lần cuối 24/08/2018.

Bài viết này có hữu ích không?
15046 trên 19663 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.