Chuyến đến nội dung chính

Cách gỡ cài đặt hoặc xóa ứng dụng trong BlueStacks 4

Bài viết này giúp gì cho bạn?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách gỡ cài đặt hoặc gỡ bỏ bất kỳ ứng dụng nào khỏi BlueStacks của bạn.

LƯU Ý: Để có được trải nghiệm BlueStacks tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của mình.


Cách gỡ hoặc xóa ứng dụng trên Bluestacks?

1. Mở BlueStacks và nhấn vào 'My Games' 

1.jpg

2. Bây giờ, di chuyển con trỏ của bạn lên trên ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt. Bạn sẽ nhận thấy ba dấu chấm dọc xuất hiện trên đầu biểu tượng, như trong hình. Bấm vào ba chấm dọc.

1.jpg

3. chọn Uninstall.

1.jpg

4. Chọn Delete 

1.jpg

Lặp lại quy trình nếu bạn có nhiều ứng dụng cần gỡ cài đặt hoặc xóa khỏi BlueStacks.

LƯU Ý: Không thể gỡ cài đặt hoặc xóa các ứng dụng trong ứng dụng Hệ thống.


Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang sử dụng BlueStacks cũ hơn?

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản BlueStacks cũ hơn, vui lòng đọc bài viết này để biết cách gỡ cài đặt hoặc xóa ứng dụng.


Bài viết này có hữu ích không?
282 trên 669 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.