Chuyến đến nội dung chính

BlueStacks 4 - Tại sao tôi lại bị BSOD (Màn hình xanh chết chóc)?

Bài viết này giúp gì cho bạn?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phải làm gì nếu bạn nhận được màn hình màu xanh cho biết ":( PC của bạn đã gặp sự cố" khi sử dụng BlueStacks, khiến PC của bạn khởi động lại.

Sound_1.png

Sound_1.png


Tôi nên làm gì?

Trong trường hợp như vậy, vui lòng làm theo quy trình được đưa ra dưới đây để giải quyết vấn đề này:

1. Gỡ cài đặt BlueStacks hoàn toàn bằng cách làm theo hướng dẫn này.

2. Bây giờ, hãy tải xuống và cài đặt phiên bản BlueStacks mới nhất từ ​​trang web chính thức của chúng tôi và xem điều này có giải quyết được sự cố hay không.

3. Hãy đảm bảo rằng Ảo hóa được bật trên PC của bạn. Nhấp vào các liên kết bên dưới để tìm hiểu cách:

 4. Nếu bạn đang sử dụng Avast Antivirus, hãy làm theo các bước được đề cập trong bài viết này cũng có thể giúp giải quyết sự cố.

5. Tuy nhiên, nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng gửi cho chúng tôi tệp MEMORY.DMP từ  C: \ Windows \ trên PC của bạn. Vui lòng tải nó lên một dịch vụ chia sẻ tệp, như Dropbox, Google Drive, v.v. và chia sẻ liên kết với chúng tôi.

Vui lòng kiểm tra ngày và giờ của tệp trước khi gửi, để đảm bảo rằng đó thực sự là tệp mới nhất được tạo ngay sau khi khởi động lại PC của bạn.

Lưu ý: Kích thước tệp có thể lớn, do đó không thể gửi tệp dưới dạng tệp đính kèm email.

6. Cùng với MEMORY.DMP, hãy gửi cho chúng tôi báo cáo sự cố chi tiết và đề cập đến "BSOD" trong mô tả để chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

7. Nếu bạn không thể gửi báo cáo sự cố bằng BlueStacks 4, bạn luôn có thể gửi báo cáo sự cố cho chúng tôi bằng cách làm theo các bước được đề cập trong bài viết này. Chương trình được đề cập trong bài viết này (BlueStacks Log Collector) sẽ giúp chúng tôi nhận các nhật ký mà chúng tôi cần để giải quyết vấn đề.

Bài viết này có hữu ích không?
49 trên 192 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.