Cách bảo mật tài khoản Web3 Vault của bạn bằng "Cụm từ khôi phục ví"

"Cụm từ khôi phục ví" là gì?

Cụm từ khôi phục ví là một chuỗi gồm 12 khóa duy nhất mà bạn có thể sử dụng nếu quên mật khẩu Web3 Vault hoặc muốn thiết lập tài khoản Web3 Vault của mình trên một thiết bị khác.

Vì Web3 Vault là ví không giám sát nên bạn có toàn quyền kiểm soát tài sản kỹ thuật số của mình vì chỉ bạn mới có thể truy cập 12 khóa duy nhất này. Bạn có thể bảo mật tài sản kỹ thuật số của mình chỉ bằng cách lưu "Cụm từ khôi phục ví" ở một vị trí an toàn.

LƯU Ý: Nếu Cụm từ khôi phục ví của bạn bị mất, tài khoản của bạn sẽ không thể truy cập được.


Làm cách nào tôi có thể xem Cụm từ khôi phục ví của mình?

1. Nhấp vào biểu tượng "Web3" ở thanh điều hướng phía dưới.

1.png

2. Nhập mật khẩu Web3 của bạn và chọn "Mở Khoá Ví"

2.png

3. Chọn "Thêm" như hình dưới

3.png

4. Ở màn hình tiếp theo, chọn "Security & Privacy"

4.png

5. Trong "Cụm từ khôi phục ví", nhấp vào "Hiển thị cụm từ".

5.png

6. Nhập mật khẩu của bạn và nhấp "Tiết Lộ"

6.png

7. Nhấp vào "Sao chép" và giữ nó ở nơi an toàn.

7.png

8. Sau khi bạn đã lưu 12 Chìa khóa duy nhất của mình ở một nơi an toàn, hãy nhấp vào "Xong".

8.png

Tài khoản Web3 Vault của bạn hiện được bảo vệ bằng một lớp bảo mật bổ sung khác!


Cảm ơn bạn đã chọn BlueStacks X. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng nó. Chúc bạn chơi game vui vẻ!

Bài viết này có hữu ích không?
10 trên 11 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.

We’d love to hear from you! Please take a moment to share your thoughts on the BlueStacks Help Center via this survey.